Gode faglige utfordringer

-Min oppgave er å være bindeleddet mellom software og hardware på Flexilader-siden, forteller Emil og fortsetter:

– Vi dekker på en måte alle områder innenfor software-utvikling som det er mulig å dekke omtrent. I tillegg får man sjansen til å jobbe tett mot hardware og hvordan de snakker sammen med lavnivåspråk som C og C++ og til høynivåspråk som Java og C Sharp osv.

 

Med fokus på samhold og arbeidsmiljø

-Det er veldig godt arbeidsmiljø i Grønn Kontakt og et veldig godt samhold. Man kan i stor grad bestemme arbeidsdagen sin selv og det setter jeg veldig stor pris på, sier Emil.

 

Jeg elsker å lære nye ting – og det er noe man får gjort nok av i Grønn Kontakt. Jeg gir meg ikke før jeg får det til, om jeg så må sitte oppe hele natten!

– Emil Melar, utvikler i Grønn Kontakt

Positivt bidrag for miljøet

-Jeg har elbil selv, og synes det er en bra teknologi. Det at det bidrar til mindre lokal forurensning, mindre støy og renere luft å puste i – spesielt i byene – er veldig viktig for meg. Derfor er det så fint å jobbe i Grønn Kontakt, slik at vi kan bidra til at flere får kjøre elbiler, avslutter Emil.

 

Ledige stillinger

Ingen ledige stillinger for øyeblikket.

Betingelser og goder

I Grønn Kontakt lever vi gjerne for jobben. Samtidig skal vi leve av arbeidet vi gjør. Derfor har vi konkurransedyktig lønn, kollektiv bonus og gode pensjons- og forsikringsordninger. Vi har et godt og inkluderende miljø i tillegg til at du får mulighet for å bidra positivt til det grønne skiftet i et spennende selskap i rask vekst i en fremtidsrettet bransje