Grønn Kontakt sine Superhurtigladere er de ladere som kan levere effekt på 120kW eller mer. De aller første Superladerne Grønn Kontakt bygget har opptil 120kW effekt, og derfor har vi valgt å dele oversikten opp i to. Alle Superladerne som blir bygget i 2019 og fremover, vil ha effekt på opptil 150kW.

Se oversikten over alle Grønn Kontakts Superladere under:

 

Superhurtigladere – 120kW

Circle K Kjellstad – opptil 2 ladeplasser

Kristiansand Jernbane – opptil 2 ladeplasser

Kristiansand Jernbane 2 – opptil 2 ladeplasser

Superhurtigladere – 150kW

Ålen Sentrum – opptil 2 ladeplasser

Burger King Notodden – opptil 4 ladeplasser

Burger King Lier – opptil 12 ladeplasser

Grelland Sør – opptil 6 ladeplasser

Grelland Nord – opptil 6 ladeplasser

Smart, sikker og enkel lading!